สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหนังสือเพื่อการศึกษา “โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือ บริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด“

วันจันทร์ที่ 21  มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานมอบหนังสือเพื่อการศึกษาจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  ให้กับโรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน  ในการนี้ สพป.ชุมพร เขต 1  ขอขอบคุณบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  ที่ได้ดำเนินการโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21  ประจำปี 2564  ภายใต้สโลแกน “ 30 ปี นานมีบุ๊คส์  ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” ได้สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1