นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

วันที่ 21 มีนาคม  2565  เวลา 13.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) เพื่อพิจารณาร้อยละ และร่างหลักเกณฑ์ในการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเขาปูน  อาคารสโมสร  สพป.ชุมพร เขต 1