สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อเป็นการมอบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และแจ้งข้อราชการแก่โรงเรียนในสังกัด โดยมี คณะผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งได้ได้มีการถ่ายทอดสด ผ่านเว็บไซด์ http://www.nkedu๑.go.th/streaming อีกด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด