ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลแผนงาน โครงการในระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  สพฐ. ระบบ e-MENSCR

+++++วันที่ 22 มีนาคม 2565  ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูล ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( e-MENSCR ) ตามแผนงาน โครงการในระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ มีความเข้าใจตรงกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และบรรลุเป้าหมายการนำเข้าข้อมูล 10 เปอร์เซ็น ซึ่งเป็นปีแห่งการสร้างความเข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการให้ตรงกัน สู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในปีงบประมาณต่อๆไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผู้ที่ใช้เงินงบประมาณ ที่ สพฐ.จัดสรร   เรวดี…ภาพ / ข่าว