สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัด

นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ.

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มจังหวัด  เพื่อประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เป็นประธานการประชุม นายไกรสร ชาติชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒  สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพเพิ่มเติม>> https://photos.app.goo.gl/dbmDxCJU4VRjTkwX8