หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจ.ชัยภูมิ ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อนและมอบหนังสือสำคัญการแต่งตั้งฯ

วันที่ 22 มีนาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ   ให้เกียรติประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อนและมอบหนังสือสำคัญการแต่งตั้งฯ  ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน  จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางสาวอ้อย อาจศิริ,นายอดิเทพ เรืองชาญ,นายกิตกรณ์  แดงนกคุ้ม นายณัฐพันธ์ แควภูเขียว และว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์  แก้วหาวงษ์    โดยมีนางจันทร์หอม  เบ้าลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมแสดงความยินดีฯ  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1