ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 วางหรีดเคารพศพมารดาของข้าราชการครูในสังกัด

          วันที่ 22  มีนาคม  2565   นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต 1 )  พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตฯ   ร่วมวางหรีดเคารพศพนางสาลี  ด้วงเผือก  มารดาของ น.ส.สาลินี  ด้วงเผือก  ครูโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย นางสาลี   ด้วงเผือก  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2565  กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 19 – 23  มีนาคม 2565   ณ บ้านเลขที่ 110/6 หมู่ที่ 3  ตำบลทะเลทรัพย์  อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 24  มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น.  ณ วัดเขาเจดีย์   อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร