สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานและการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ(Information Report Center : IRC) ของโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานและการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ(Information Report Center : IRC) ของโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference และบรรยายพิเศษ หัวข้อความสำคัญของ IRC พร้อมด้วยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมในการประชุม โดยมีนายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากร ผู้ร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3