สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกติดตาม โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

22 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะออกติดตาม โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย