ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่”พาน้องกลับมาเรียน” นักเรียนโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติทางรถจักรยานยนต์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รวมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจ “พาน้องกลับมาเรียน” ให้กับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากมีความจำเป็นทางครอบครัวทำให้ไม่สามารถเรียนในระบบได้  นักเรียนอายุยังไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงอนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และได้นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวนเงิน 2,000 บาท มอบให้กับ เด็กชายกิตติธร  มีพิมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ โดยมี นายเมคิน ทับอมรศิริ ผอ.รร. วังโพธิ์สว่างศิลป์ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับครอบครัวนักเรียน