สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Smart br One

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโชคนาสาม สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นำโดย นางอินทิรา พอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ Smart br One ของโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี นางจวงจันทน์ อาจจุฬา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป.สุรินทร์ เขต ๓ นำโดย นางอินทิรา พอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มี นางจวงจันทน์ อาจจุฬา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายวัชรพงศ์  จุมพลน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยใช้ Smart br One ในระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและโรงเรียนต้นแบบลูกเสือกับความปลอดภัย ซึ่งทั้ง ๒ โรงเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์ การปฏิบัติที่ดีพร้อมบันทึกกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขยายผลต่อไป

ในการนี้ คณะศึกษาดูงาน นำโดย นางอินทิรา พอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้เดินทางไปแหล่งเรียนรู้ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เยี่ยมชมฐานผจญภัย ๒๐ ฐานกิจกรรม พร้อมดูผลการดำเนินงานของค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) โดยมี ว่าที่ พันโทรัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) และนางสาวฐานิดา สุขรัมย์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ