สพป.ภูเก็ต ติดตามนักเรียนกลุ่มรอยต่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ.“พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ตันสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ตผู้บริหารโรงเรียนและ คณะครู ติดตามนักเรียนกลุ่มรอยต่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ.“พาน้องกลับมาเรียน” ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางทอง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง และโรงเรียนเกาะสิเหร่