สพม.ลปลพ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15