ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สู่การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใคร ได้อะใร” ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด และให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใคร ได้อะใร” ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)