สพป.ลำปาง เขต 2 ร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2565

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 

      >>>นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหาร ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ  VDO Conference เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รับชม ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2

        ต่อจากนั้น นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ. แจ้งข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงาน และหารือ ข้อราชการ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการศึกษาของสพป.ลำปาง เขต 2