สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพัทลุง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ซึ่งระดับปริญญาตรี มอบให้แก่ นางสาวณัฐชยา เงินละเอียด บุตรของนายสุมารถ เงินละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อเป็นทุนในการศึกษาต่อไป