สพป.พัทลุง เขต 2 จัดพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 คน ร่วมพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน และนอกจากนี้บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้บริจาคหนังสือในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย