สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Video Conference

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากร ร่วมประชุม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อรับฟังนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1