สพป.ตราด เปิดโครงการโรงเรียนปลอดภัย เป็นมิตร เท่าเทียม จังหวัดตราด จัดโดยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนปลอดภัย เป็นมิตร เท่าเทียม จังหวัดตราด จัดโดยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) เพื่อเปิดมุมมองแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน และความรุนแรงประเภทต่าง ๆ ที่พบในโรงเรียน เป็นวันที่ 2 ณ โรงแรมเอวาด้า อ.เมือง จ.ตราด