สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติและข้อราชการจาก สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู  การนำเสนอสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียน และในช่วงแจ้งข้อราชการพบกับโครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด