สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2565 ประจำวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร รองผู้อำนวยการฯและบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2565 ประจำวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ  VDO Conference เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2