นักเทควันโด คนเก่ง รร.หอพระ

ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ พร้อมคณะครู แสดงความยินดีกับ นายวุฒิไกร คำหล้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันเทควันโดประเภทเดี่ยว รุ่นน้ำหนัก 54-58 กิโลกรัม โดยเข้าร่วมในการเเข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่าง วันที่ 5-25 มีนาคม 2565 โดยแข่งขันในนาม ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ฝึกซ้อม : นายอธิปไตย  ไชยวงศ์