ชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของจังหวัดชุมพร

เด็กหญิงขวัญพิชา  อุ่นภิรมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ นายธีรภัทร  สะตะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78(วัดสามัคคีชัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดชุมพร เข้าแข่งขันโรลเลอร์สกี ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47  “ศรีสะเกษเกมส์” ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจาการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ เด็กหญิงขวัญพิชา  อุ่นภิรมย์ คว้ารางวัล เหรียญทองสปรินต์ 200 เมตร บุคคลหญิง และเหรียญเงินโรลเลอร์สกี บุคคลหญิง ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ส่วนนายธีรภัทร  สะตะ คว้ารางวัลเหรียญทอง สปรินต์  2 X 500 เมตร ประเภททีมชาย และเหรียญเงินทีมผลัดชาย 3 X 4  กิโลเมตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ขอชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้งสองคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้