สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ และประชุมผู้บริหารฯ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องที่ สพป.ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่อจากการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒