สพป.ชัยภูมิ เชต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ ,นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ