นร.รร.พร้าววิทยาคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม


วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยโรงเรียนพร้าววิทยาคมเป็นตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวสุธินันท์ แปงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ในหัวข้อ เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน โดยมีคุณครูอนุพงศ์ จันต๊ะก๋อง เป็นผู้ควบคุมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ฯในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลชมเชยแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Work shop lean canvas “โครงการแข่งขันประกวด Business Model : แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ “FMS Junior Contest 2021” จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคุณครูจำลอง วารุกา และคุณครูรัตติยา สิทธิติ๊บ เป็นครูผู้ควบคุม