ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิชและดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

รมช.ศธ.เยี่ยมชมผลงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคกลางตอนบนวันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชรมช.กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมานิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคกลางตอนบน(รร.กรรณสูตศึกษาลัย,รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย,รร.อนุบาลสุพรรณบุรี,รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม,รร.ปทุมวิไล,รร.หอวังปทุมธานี,รร.ชัยนาทพิทยาคม,รร.หนองฉางวิทยา,รร.อยุธยาวิทยาลัย,รร.ชัยบาดาลวิทยา,รร.สิงห์บุรี,รร.แก่งคอย)
ณ รร.กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี โดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชรองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงานการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบของรร.เครือข่าย ทั้งนี้ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมงานดังกล่าว ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายแนวทางจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์พลังสิบ และแนวทางการจัดกิจกรรม Coding จากนั้นเยี่ยมชมผลงานนักเรียนจากรร.เครือข่ายภาคกลางตอนบน