สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุม”จัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย “ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพพร้อมทั้งจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ,ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ,ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ