ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าไส้จ่อ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการครูและบุคลากรเพื่อการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายโดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าไส้จ่อ ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม