สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ออกกำลังกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน COVID-19

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายปรีชา จันทวี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน COVID-19 ซึ่งร่วมกันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความสามัคคีให้กับบุลากรในสำนักงาน