ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางบรรเย็น ศิริบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางบรรเย็น ศิริบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม