ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา  1 ปี

+++++วันที่ 24 มีนาคม  2565 นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี จากคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) โดยมี นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมิน นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และนายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง – กระบี่ เป็นกรรมการประเมิน ในการนี้ มี นายไพฑูรย์ สนธิเมือง  และนายนพดล  แสนบัณฑิต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุม เขางุ้ม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง                                                                                                         เรวดี…ภาพ / ข่าว