ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นายกรณ์ฐิวัสส์ สุทธิสา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นายกรณ์ฐิวัสส์ สุทธิสา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม