ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นายสหภาพ กลางสุข รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นายสหภาพ กลางสุข รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม