ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม