คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังขอนสักในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม และนายวสันต์ ตาลทอง ผอ.ร.ร.บ้านวังตะเฆ่ คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์  กุมขุนทด ผอ.ร.ร.บ้านวังขอนสักในการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ