สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน พร้อมด้วย นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทองสม ในฐานะประธานเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน และนางรุจิรา คงประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ ณ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง