สพม.แพร่ ชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ. สถานศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5 (ห้องรับรอง) นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานและมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา ในการประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตามคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.แพร่ ตามคำสั่ง ศธจ.แพร่ ที่ 054/2565 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 ราย ในการนี้ นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ ร่วมมอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย