สพป.ลำพูน เ ขต 1 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านดงสารภี

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านดงสารภี  โดยมีคณะผ้าป่าจาก กทม.นำโดยนายสมชาย  ฟูวงศ์เจริญ  ดร.ปภัสรา  เตชะไพบูลย์  ดร.หาญ  หิมะทองคำ  และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเป็นเจ้าภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าโรงเรียนบ้านดงสารภี  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ณ  โรงเรียนบ้านดงสารภี  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2565