พิธีเปิดการแข่งขันทางวิชาการของ สหวิทยาเขตนเรศวร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ สหวิทยานเรศวร(โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรณารักษ์อุปถัมภ์”) ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชากร และเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตนเรศวร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกด้าน โดยมี นายสุริยา จันทิมา ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงาน