สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมสัญจรที่อำเภอสามง่าม

25 มีนาคม 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ชี้แจงข้อราชการ การส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  โดย ดร.นายเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด บรรยายพิเศษ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา และบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษาระหว่าง บริษัทเฉาก๊วยชากังราว  จำกัด กับโรงเรียน ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1