นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษา รมช.ศธ.และคณะ นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง นักเรียน ม.ต้น จุดที่ 4 ภาคเหนือ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นายเสกสันต์ ผลวัฒนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และนายประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดที่ 4 ภาคเหนือ วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมี นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสาระภาษาไทย ตัวแทนครูผู้สอนภาษาไทย และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ถ่ายทอดสด ให้ครูผู้สอนภาษาไทยและผู้สนใจเข้ารับชมผ่าน https://youtu.be/FcEZxGBVRsg