สพป.ลำปาง เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ. สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา โดยนายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษ (ด้านวิชาการ) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “รู้ทันอารมณ์ เข้าถึงจิตใจเด็กในวัยเรียนและวัยรุ่น” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2