สพป.อุดรธานี เขต 2 ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อ DLTV

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบการใช้สื่อ DLTV การดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัย : MOE Safety Center นโยบายพาน้องกลับมาเรียน และการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียน ณ โรงเรียนบ้านเม่น สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการผลงานที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโนยายของโรงเรียนกลุ่มเมือง 4          

ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  ให้การต้อนรับ

                                                       เครดิตภาพ/ นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์ สพม.อุดรธานี
                                                             อมรรัตน์ แสนโยธะกะ สพป.อุดรธานี เขต 1