สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) บริเวณภายนอกและภายในอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากร และผู้มารับบริการ