สพป.ขอนแก่น  เขต  5  คัดเลือกโรงเรียนรับทุน  “อิ่มนี้เพื่อน้อง” 

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2565  นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน  เพื่อรับทุนโครงการ  “อิ่มนี้เพื่อน้อง”  ประจำปี  2565  และคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก  (สัมภาษณ์)  โรงเรียนเพื่อรับทุนโครงการ  “อิ่มนี้เพื่อน้อง”  ประจำปี  2565  โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก  (สัมภาษณ์)  จำนวน  2  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านขนวน  อ.หนองนาคำ  และโรงเรียนบ้านนาชุมแสง  อ.ภูเวียง  ณ  ห้องประชุมเรือภูเวียงคำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาขอนแก่น  เขต  5