สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเครือข่ายพันธปัญญา

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในเครือข่ายพันธปัญญา พร้อมด้วย นายถาวร หนูสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ในฐานะประธานเครือข่ายพันธปัญญา และนางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ ณ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง