ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่

วันที่ 25 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ห้องสมุดรัตนปัญญา โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โดยมี ตร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช), กรรมการและเลขานุการกองทุน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ผู้เชิญพระฉายาลักษณ์ และท่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 และมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุขาติ ชวางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีนางสาวนพรัตน์ ตรียวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2