ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศึกษา และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสอบด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดพื้นที่แยกสอบระหว่างผู้เข้าสอบปกติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อย (ระดับสีเขียว) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ