กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เวลา 08.15 น. วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ และนำกล่าวคำปฏิญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้นได้กล่าวแสดงความยินดีกับนางพรชนก ลูอีส ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน